Contacts Map of site Azerbaijani Russian
Şirkətimizin dəyərləri
 • Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən
  daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir;
 • İstehsal etdiyimiz hər bir məhsulda insan sağlığı amilini dərk edir
  və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmirik;
 • İşçilərimizin fikirlərini açıq və sərbəst ifadə etməyə təşviq edir, düşüncə və fikirlərinə böyük önəm veririk;
 • İşçilərimizə etibarlı təhlükəsiz və sağlam işləyəbiləcəkləri iş şəraiti yaradırıq;
 • Cəmiyyətə faydalı olmaq və çalışdığımız bölgənin xalqının etibarını
  qazanmaq üçün hədsiz dərəcədə səy göstəririk;
 • Hər bir işimizdə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq;
 • Olduğumuz ölkənin qaydalarına tabe oluruq;
 • Əlaqədə olduğumuz şəxs və qurumlarla qarşılıqlı hörmət prinsipləriylə davranır,
  bəşəri münasibətləri davamlı inkişaf etdirməyə diqqət edirik;
 • Rəqabətin gözəlliyinə və bizi mükəmməlliyə aparacağına inanırıq;
 • Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyət və sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq
All rights reserved. Caspi - Yildiz © 2010  Caspi - Yildiz